Po dlouhém rozvažování jsme se rozhodli letos poprvé přistoupit k pevné výši vstupného na náš festival.
Důvodem je za prvé omezená kapacita areálu, za druhé jsou to stále se zvyšující náklady, a za třetí nižší dotace, které nám v předchozích letech umožňovaly mít dobrovolné vstupné.
Věříme, že jsme nastavili vstřícnou cenovou politiku.

 

Předprodej do 30.4.: 230 Kč

Předprodej do 31.5.: 490 Kč
Předprodej do 15.6.
: 590 Kč

Na místě: 790 Kč

 
Omezený počet vstupenek!
Prodej bude ukončen po naplnění kapacity.

Předprodej pouze přes GoOut

 

Partneři: